3r Concurs Literari del Centre Català de Munic

Per tercer any consecutiu des del Centre Català de Munic organitzem un concurs literari per a celebrar Sant Jordi com cal!

Qui pot participar-hi? 

 • Pot participar al concurs qualsevol persona que sigui soci, sòcia, amic o amiga del casal i resideixi a Baviera (Alemanya).
 • Cada participant pot presentar una única obra.

Categories del concurs: 

 • A: Relat curt – d’un mínim de 500 i un màxim de 1.000 paraules.
 • B: Narrativa – d’un mínim de 1.500 i un màxim de 2.500 paraules.
 • C: Categoria juvenil per a persones de 10 a 18 anys. Relat curt d’un mínim de 500 i un màxim de 1.000 paraules.
 • D: Categoria llengua no nativa per a persones que no tenen el català com a llengua nativa i no han crescut a Catalunya (no haver-hi viscut més de 2 anys entre els 5 i els 18 anys). Relat curt d’un mínim de 500 i un màxim de 1.000 paraules.

Requisits de les obres: 

 • Les obres han de ser escrites en català i sense faltes ortogràfiques.
 • La temàtica és lliure.
 • Les obres han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens literaris.

Com participar-hi? 

 • No cal inscripció, simplement s’han d’enviar els textos en format pdf a l’adreça: info@casalmunic.de i indicar: 
  1. Categoria A, B, C o D
  2. Nom i cognoms
  3. Pseudònim
  4. Correu electrònic
  5. Número de telèfon
 • La data límit per a participar és el 8 d’abril a la mitjanit (23h 59min).
 • El jurat té el dret a refusar qualsevol obra que no s’ajusti a les bases establertes.

Selecció d’obres i premis:

 • La resolució del jurat es farà pública el dia de Sant Jordi, 23 d’abril de 2022.
 • L’obra guanyadora de les categories relat curt i narrativa representaran al Centre Català de Munic al Concurs Literari Europeu, en el qual hi participen els guanyadors de concursos literaris i jocs florals d’altres comunitats catalanes europees. El dia 25 d’abril de 2022, dia de la Catalunya Exterior, es donaran a conèixer els guanyadors del Concurs Literari Europeu.
 • Totes les obres presentades al Concurs Literari del Centre Català de Munic (a excepció dels guanyadors) tindran un val regal de 15€ d’una llibreria reconeguda catalana, que es lliurarà en format digital per correu electrònic.
 • Els guanyadors de les diferents categories del Concurs Literari del Centre Català de Munic rebran un val únic de 50€ d’una llibreria reconeguda catalana, que es lliurarà en format digital per correu electrònic.
 • Els textos guanyadors es publicaran a la pàgina web del Centre Català de Munic, que es reserva el dret d’incloure’ls, en un futur, en un recull o antologia. L’autor o autora cedeix els drets necessaris per a aquesta finalitat, però conserva la resta de drets sobre la seva obra.

Drets d’autor i acceptació de les bases: 

 • Els textos guanyadors es publicaran a la pàgina web del Centre Català de Munic, que es reserva el dret d’incloure’ls, en un futur, en un recull o antologia.
 • L’autor reconeix ser qui ha escrit el relat i que, com a tal, té tots els drets sobre l’esmentada obra. L’autor cedeix els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra al Centre Català de Munic.
 • Aquests drets d’explotació de l’obra que se cedeixen són en qualsevol dels formats existents i coneguts a dia d’avui.
 • No hi haurà remuneració econòmica percebuda per l’autor com a contraprestació per aquesta cessió.
 • El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat.
 • Es podran concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportú.
 • El premi no pot ser cedit a terceres persones ni serà en qualsevol cas canviat per diners o compensació d’una altra índole.
 • Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i, per tant, no es podrà demanar a cap dels seus membres que ofereixi explicacions sobre les decisions fetes públiques.
 • Qualsevol dels relats presentats que no compleixi les condicions esmentades a les bases del concurs serà descartat.
 • Presentar-se a aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases.
 • Es podeu descarregar les bases del 3r CONCURS LITERARI DEL CASAL CATALÀ DE MUNIC.