Adreça postal

(només per a ús administratiu)

Centre Català de Munic e.V.
Postfach 15 04 07
80043 München
Deutschland

Correu electrònic

info@casalmunic.de